WMarine10 Laadregelaar Handleiding

Welkom bij de handleiding voor de WMarine10 laadregelaar. Deze pagina helpt u om de WMarine10 correct te installeren en gebruiken voor uw off-grid zonne-energiesysteem. Lees de handleiding aandachtig door voor installatie of gebruik van het product.

Algemene Beschrijving

De WMarine10 laadregelaar heeft een buck-boost laadcircuit met MPPT (Maximum Power Point Tracking) technologie. Dit betekent dat de laadregelaar zonnepanelen kan gebruiken met een spanning die zowel hoger als lager is dan de accuspanning. Hierdoor kan een zonnepaneel met een open-circuit spanning van 10V bijvoorbeeld zowel 12V als 24V accu's opladen. De spanning van het zonnepaneel kan variëren van 5V tot 40V tijdens het werken van het MPPT-circuit.

Belangrijkste Kenmerken

 • Buck-Boost Laadcircuit: Werkt met zonnepanelen die een spanning hebben die hoger of lager is dan de accuspanning.
 • MPPT Technologie: Zorgt voor maximale energieopbrengst van het zonnepaneel.
 • Gebruiksvriendelijk Display: Toont laadstroom, accuspanning, energieproductie van het zonnepaneel, belastingsstroom en energieverbruik.

Toepassingen

 • Voedingssystemen voor verkeersborden
 • Verlichtingssystemen
 • Kleine lage spanningssystemen
 • Opladen van accu's in caravans en boten

Installatie en Onderhoud

Het is verplicht om deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u het product installeert of gebruikt. Als het product niet volgens deze handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het onveilig zijn en schade veroorzaken aan mensen of dieren.

 • Het product moet alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd.
 • Controleer of de gebruikte accu's compatibel zijn met het product door het accutype, de nominale spanning en de laadspanning te controleren op het datasheet van de accu.
 • Zorg ervoor dat de accuruimte goed geventileerd is zoals aangegeven in de installatiehandleiding van de accu.
 • Bij het aansluiten van de accu kunnen er vonken ontstaan die de retina van de operator kunnen beschadigen.
 • Als het zonnepaneel aan de zon is blootgesteld, genereert het spanning. Gebruik isolerende handschoenen om de installateur te beschermen tegen elektrische schokken als het paneel een spanning heeft van Voc > 50V.
 • Raadpleeg voor accu-onderhoud de onderhoudshandleiding van de accu.
 • Het product mag niet door de gebruiker of het installatiepersoneel worden gerepareerd; het mag niet worden geopend of in werking worden gezet met het paneel open.
 • Installeer het product niet op een plaats waar gas- of stofexplosies kunnen voorkomen.
 • Bescherm kabels met geschikte zekeringen tegen kortsluiting, plaats vooral een zekering van de juiste stroomsterkte op de accukabel zo dicht mogelijk bij de positieve accupool.

Installatieprocedure

 1. Installeer de WMarine10 op een droge en goed geventileerde plaats. Bevestig het op een niet-brandbare ondergrond en zorg voor minstens 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat voor natuurlijke luchtconvectie.
 2. Sluit respectievelijk aan: belasting, sensor voor accutemperatuurmeting (meegeleverd), zonnepaneel en als laatste de accu zoals in schema Pic.2. Wanneer u de accu aansluit, schakelt de laadregelaar in en begint te werken. Gebruik de juiste kabelsecties zoals aangegeven in schema Pic.2.
 3. De WMarine10 herkent automatisch de nominale accuspanning (12V of 24V) en past zijn werkingsdrempels dienovereenkomstig aan. De gebruiker moet het type accu configureren om de juiste laadspanning in te stellen. Kies de SEAL-configuratie voor VRLA- of GEL-accu's en de FLOOD-configuratie voor open loodzuuraccu's. Gebruik nooit lithium-ion-accu's zonder BMS (Battery Management System).
 4. Stel het juiste belastingbeheerprogramma in voor uw toepassing (zie tabel 2).

Testen

 1. Zorg ervoor dat de WMarine10 de accu oplaadt door de laadstroom (Ipan) en accustroom (Ibatt) te controleren terwijl het zonnepaneel aan zonlicht is blootgesteld (zie tabel 1).
 2. Controleer of de accutemperatuursensor correct is aangesloten door te controleren of er een betrouwbare temperatuurwaarde op de LCD wordt weergegeven (zie tabel 1).
 3. Controleer of de belasting correct is ingeschakeld. Als de belasting alleen 's nachts is ingeschakeld, kunt u de nacht simuleren door tijdelijk een van de draden van het zonnepaneel los te koppelen. Controleer met ingeschakelde belasting de opgenomen stroom door deze af te lezen op de juiste pagina van de LCD (zie tabel 1).

Dimensies

Garantie

Western CO. Srl garandeert de goede kwaliteit en fabricage van zijn producten en verplicht zich gedurende de garantieperiode van 5 jaar om gratis defecte onderdelen te repareren of te vervangen. De defecte producten moeten worden teruggestuurd naar Western CO. Srl door een geautoriseerd servicebedrijf, op kosten van de klant, samen met een kopie van de verkoopfactuur, zowel voor reparatie als garantie vervanging. De kosten voor herinstallatie van het materiaal zijn voor rekening van de klant. Western CO. Srl betaalt de transportkosten voor de verzending van het gerepareerde of vervangen product. De garantie dekt geen producten die naar onze mening defect zijn als gevolg van normale slijtage, misbruik of nalatigheid van de klant, onjuiste installatie, manipulatie of ingrepen die afwijken van de verstrekte instructies.

Afvalverwijdering

Western CO., als producent van elektrische apparaten zoals hierin beschreven, informeert de koper dat dit product, zodra het is afgedankt, moet worden afgeleverd bij een erkend recyclagecentrum of, in geval van aankoop van gelijkwaardige apparatuur, gratis kan worden geretourneerd aan de distributeur van de nieuwe apparatuur. Boetes voor degenen die zich ontdoen van elektronisch afval zullen door individuele gemeenten worden toegepast.

Uitgelichte producten